Alder - gjelder for sjåfører under 25 år og sjåfører over 70 år

Dersom du er under 25 år og skal kjøre leiebilen, må du betale ekstra til utleier ved henting av bilen.
Hvor mye dette er varierer med varighet, hvilket land det er og også fra utleier til utleier.


Dersom sjåføren er over 70 år, er det vanlig med tilleggsforsikring som betales direkte til utleier.
Dette gjelder Ikke USA, der man leier ut uavhengig av alder, dersom man har gyldig førerkort (er du
under 25 år, må du betale et tillegg også i USA)