Egenandelforsikring - oftest unødvendig

De fleste reiseforsikringer har i løpet av de siste par årene begynt å inkludere egenandel ved skade
på leiebil i sine forsikringsvilkår. Hvor høyt beløp de dekker, varierer fra NOK 10.000 og oppover.
Sjekk egen reiseforsikring om du har dette inkludert. I de aller fleste tilfeller behøver du derfor IKKE å tegne NON RISK forsikring hos oss. Du trenger da heller ikke å kjøpe tilleggsforsikring når du henter leiebilen. 

Også mange kredittkort har denne forsikringen inkludert (bl a Norwegiankortet om du betaler et tillegg på ca kr 250 per år). Dette forutsetter at du har betalt leiebilen med det aktuelle kredittkortet.